Kamioenschappen 2017

Rayon 3, 170 leden

5e       Dagfond onaangewezen        
7e       Dagfond aangewezen          
10e      Jong onaangewezen          
1e       Hokkampioenschap Fond       
2e       Hokkampioenschap zomer       
7e       Hokkampioenschap jong        
2e       Zomer competitie onaangewezen 
6e       Zomer competitie aangewezen   
5, 14, 17e   Zomer competitie duifkampioen